Nina Ekman Consulting
Marknad & Kommunikation

Tjänster

Behöver ni en temporär marknadsförare med erfarenhet och expertis eller en marknadsföringskonsult på projektbasis? Tillfälliga arbetstoppar, omstruktureringar, tidspress, svårigheter vid rekrytering av fast personal, nyanställd personal som ännu inte har börjat etc.

Jag tar konsult- eller interimsuppdrag på kortare eller lite längre sikt inom alla marknads- och kommunikationsroller såsom marknadschef, marknadsansvarig, PR- och kommunikationsansvarig etc. Jag tänker framåt, är kommersiellt kreativ, och är, inom budgeten, innovativ och resultatinriktad.

Se ett urval av mina tjänster nedan.

  •  PR – tar fram passande pressrelease efter genomförda affärer, nya projekt, nya medarbetare etc. Följer upp utskicken och analysera spridningen. Löpande arbete och kontakt med bransch- och affärspress.
  •  Kommunikationsplan – kommunikation är komplext och avgörande för framgång. Att utgå från er värdegrund, era kärnvärden och kommunicera det både internt och externt är viktigt. Tydliggör hur er grafiska profil ska användas, vem får uttala sig i krissituationer, vem skriver pressrealeser etc.
  •  Marknadsplan och aktivitetsplan – går igenom företagets marknadssituation och har en genomarbetad arbetsmetod för att effektivt komma till slutsatser, mål och marknadstaktik. I samverkan gör vi budget, uppföljning och implementering av marknadsplanen.
  • Sociala medier – Strategi och plan för hantering av sociala kanaler och hur ska ni förhålla er där, företagsmässigt och medarbetare.
  •  Coachning och rådgivare – ni står kanske vid ett vägval och vill ha någon utomstående att bolla dina idéer och tanker med innan viktiga beslut. Det kan vara uppdrag för enstaka gånger eller att vi träffas kontinuerligt under året.
  •  Mässor och kundevent – Idéutformning, planerar och genomför. (Business Arena, Almedalen, Bostadsforum, Mipim, Expo Real, etc.)
  •  Internkommunikation – Nyhetsbrev/interninfo, intranät, kommunicerar bolagets värdeord och kärnvärden samt säkerställer varumärkesplattformen.